Saturday, June 11, 2011NAMA-NAMA MALAIKAT DAN TUGASNYA • Adnachiel (Kristen) : melindungi manusia yang baik secara khusus.
 • Ambriel (Yudeo-Kristen) : mengatur komunikasi dan perlindungan bagi manusia.
 • Angels of Presence atau Malaikat Kehadiran (Kristen) : para malaikat yang diciptakan pada hari pertama, telah disunat, ikut menjaga hari Sabtu (Sabat). Di antaranya: Metatron, Suriel, Sandalfon, Astanfaeus, Sarakiel, Fanuel, Jehoel, Zagzagael, Uriel, Yefefiah, Sabaoth, Akatriel.
 • Angels of Sanctification atau Malaikat Persucian (Kristen) : para malaikat yang diciptakan pada hari pertama, telah disunat, melakukan ibadah dan pelayanan pada hari Sabtu (Sabat). Di antaranya: Fanuel, Mikhael, Metatron, Zagzagael, Suriel.
 • Arariel (Yahudi) : bersama Gagiel dan Azareel mengurus perairan di bumi.
 • Arham (Islam) : mengatur rezeki, kematian, amal, sengsara atau kebahagiaan janin di dalam rahim.
 • Ariel (Yudeo-Kristen) : memegang otoritas atas bumi dan elemen di dalamnya.
 • Archangels atau Malaikat Agung (Yudeo-Kristen-Islam) : para malaikat yang dinaungi Roh Kudus sehingga dianggap setara dengan manusia kudus. Dalam Katolik, biasanya mereka disebut Santo atau Malaikat Kudus. Di antaranya: Mikhael, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Zerakhiel, Remiel, Metatron, Barakhiel, Khamuel, Jegudiel, Suriel, Zadakiel, Sahaquiel.
 • Atid (Islam) : mencatat perbuatan buruk manusia ketika hidup di dunia.
 • Azazel atau Iblis atau Lucifer (Yudeo-Kristen-Islam) : memimpin seluruh malaikat kerubim, menjadi imam bagi para malaikat, dan menjadi bendaharawan surga sebelum kejatuhannya.
 • Azrael atau Izrail (Yudeo-Kristen-Islam) : bertugas memisahkan nyawa dari tubuh semua ciptaan yang dipanggil dari dunia untuk kembali ke asalnya, yaitu hidup yang kekal (surga), atau alam maut (neraka).
 • Barakhiel (Kristen) : mengepalai para malaikat pelindung, ikut memberkati para Malaikat Agung.
 • Bene Elohim (Yudeo-Kristen) : bertindak sebagai mulut Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan secara langsung. Disebut juga Malaikat TUHAN atau Malaikat Yahweh (Angels of Lord) dalam Alkitab. Namun mereka berubah menjadi Malaikat yang Jatuh dan kawin dengan manusia.
 • Cassiel atau Kasiel (Yudeo-Kristen) : mengamati kejadian kosmos yang terungkap dan ikut mengaturnya, memimpin kematian para raja.
 • Camael atau Kemuel (Yudeo-Kristen) : mengetuai para malaikat yang mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga.
 • Dardail (Islam) : mencari orang yang berdoa, meminta, bertobat, dan minta ampunan kepada Tuhan pada bulan suci.
 • Dominions atau Penguasa atau Kyriotetes (Yudeo-Kristen) : para malaikat yang mengatur pekerjaan malaikat, memimpin doa dan puji-pujian (paduan suara) yang lingkupnya lebih kecil dari Serafim dan Kerubim.
 • Dumah (Yudeo-Kristen) : menghukum manusia-manusia yang berdosa di Neraka.
 • Ecanus atau Ethan (Kristen) : bersama Sarea, Dabria, Selemia, dan Asiel menulis 94 dari 204 kitab yang didikte Ezra kepada mereka.
 • Fallen Angels atau Malaikat yang Jatuh (Yudeo-Kristen) : para malaikat yang telah diusir atau dibuang dari surga karena pengingkaran dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Dalam Islam, mereka disebut jin karena, berbeda dengan malaikat yang terbuat dari cahaya, mereka diciptakan dari api. Ketika diperintahkan Tuhan bersujud kepada Adam, Azazel, salah satu dari mereka, menolak untuk bersujud bersama para malaikat.
 • Gabriel atau Jibril (Yudeo-Kristen-Islam) : menyampaikan wahyu dan sukacita kepada para nabi dan utusan Tuhan, mendiktekan susunan ayat Alquran yang diperintahkan Tuhan kepada Muhammad, membawa rezeki bagi manusia. Dalam Islam disebut juga Roh Amin (Roh Terpercaya) atau Roh Kudus.
 • Gadreel (Ibrani-Yudeo-Kristen) : menjadi salah satu malaikat yang jatuh, mencobai Hawa agar mendekati Pohon Pengetahuan tentang Baik dan Buruk (Pohon Khuldi) saat berada di Taman Eden.
 • Gagiel (Yudeo-Kristen) : bersama Arariel dan Azareel menguasai ikan dan perairan.
 • Grigori atau Para Pengawas (Yudeo-Kristen) : sekelompok dari malaikat yang jatuh karena kawin dengan manusia dan memperanakkan anak manusia yang disebut Nefilim. Para pemimpinnya adalah: Samyaza, Arakiel (Arakiba), Ramael (Azazel, Iblis, Satan, atau Lucifer), Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Chazaqiel (Ezeqiel), Baraqel, Asael, Armaros, Batariel, Ananiel, Zaqiel, Shamsiel (Samsapiel), Satariel, Turiel, Yomiel, Sariel, dan Bezaliel.
 • Hadraniel (Yudeo-Kristen) : menjaga gerbang kedua kerajaan surga.
 • Haniel atau Anael (Yudeo-Kristen) : membantu persalinan Bunda Maria saat melahirkan Yesus Kristus.
 • Harut (Islam) : bersama Marut mengikuti dan menjaga suku Israel di Negeri Babel.
 • Humalat al-Arsy (Islam) : empat malaikat yang memikul Arsy (Singgasana Tuhan). Setelah Hari Akhir, jumlahnya bertambah menjadi delapan dengan bergabungnya Rafael, Mikhael, Gabriel, dan Azrael setelah tugas mereka berakhir.
 • Ireul (Yudeo-Kristen) : mengawasi tempat-tempat yang dihuni manusia.
 • Israfel atau Israfil (Islam), sering disamakan dengan Rafael (Yudeo-Kristen) : meniup sangkakala di Hari Kiamat.
 • Jegudiel (Kristen) : menjadi penasihat dan pembela orang-orang yang menaati Tuhan, bersama Metatron menjadi kepala doa dan puji-pujian (paduan suara) Kerubim.
 • Jehoel atau Yahuel (Yudeo-Kristen) : menengahi nama Tuhan yang tak terlukiskan, menyiksa manusia berdosa di neraka dengan menelan mereka seperti monster Leviatan.
 • Jequn (Ibrani-Yudeo-Kristen) : menjadi salah satu malaikat yang jatuh, menyesatkan semua anak-anak malaikat yang jatuh.
 • Jundallah (Islam) : para malaikat perang yang bertugas membantu Muhammad dalam peperangan.
 • Kasdeja (Ibrani-Yudeo-Kristen) : memperlihatkan kepada anak-anak manusia cinta lemah dari para malaikat dan roh dan cinta dari embrio dalam rahim, menjadi salah satu malaikat yang jatuh.
 • Kerub atau Kerubim (Yudeo-Kristen) : para malaikat yang menyala di hadapan kebijaksanaan Tuhan, merenungkan penyelenggaraan dan rancangan Tuhan bagi makhluk ciptaan-Nya, menjaga jalan masuk ke taman Firdaus di mana Pohon Kehidupan tumbuh, di antaranya: Kerubiel, Gabriel, Ofaniel, Rafael, Uriel, Zofiel.
 • Kiraman Katibin (Islam) : para malaikat yang mencatat perbuatan manusia, ditugaskan mengawasi pekerjaan setiap pelayan Tuhan. Di antaranya: Raqib dan Atid.
 • Kushiel (Yudeo-Kristen) : menyiksa manusia yang tak menaati hukum Tuhan di neraka dengan cambuk api.
 • Leliel (Yudeo-Kristen) : menguasai malam hari di bumi.
 • Lucifer (Yudeo-Kristen) : memimpin seluruh malaikat kerubim dan menjadi bendaharawan surga sebelum kejatuhannya. Nama asli sebelum pengutukan dan kejatuhannya adalah Azazel.
 • Malik (Islam) : kepala para malaikat penjaga Neraka dan menjaga neraka dengan bengis dan kejam.
 • Marut (Islam) : bersama Harut mengikuti dan menjaga suku Israel di Negeri Babel.
 • Metatron (Yudeo-Kristen) : mengepalai doa dan puji-pujian Kerubim, menanggung makanan di dunia, melayani Yesaya ketika sedang menderita, mewakili malaikat kematian, menemani Abraham ketika akan menyembelih anaknya. Saudara kembar Sandalfon. Dalam Islam disebut juga Roh yang Agung.
 • Mikhael atau Mikail (Yudeo-Kristen-Islam) : bersama Zofiel memimpin laskar malaikat di kerajaan surga, melindungi umat Tuhan, menjadi pembela bangsa Israel yang mengikuti Tuhan, mengurus hujan, dan mengatur rezeki.
 • Munkar (Islam) : bersama Nakir melakukan interogasi roh manusia di alam kubur (alam barzakh)
 • Muaqqibat (Islam) : para malaikat yang selalu memelihara atau melindungi manusia dengan datang silih berganti. Dalam tradisi Yudeo-Kristen disebut juga Malaikat Pelindung.
 • Muriel (Yudeo-Kristen) : membuat manusia peduli terhadap dirinya sendiri dan lingkungan, menolong manusia untuk menyentuh perasaan terdalam.
 • Nakir (Islam) : bersama Munkar melakukan interogasi manusia di alam kubur (alam barzakh).
 • Nuriel (Yahudi) : mangatur hujan es yang disertai angin ribut.
 • Ofan atau Ofanim (Yudeo-Kristen) atau Thrones : menjaga tahta Tuhan dan memuji semua kuasa keadilan Tuhan tanpa henti.
 • Orifiel (Kristen) : mengurus alam liar seperti hutan, padang pasir, dan lautan.
 • Pahaliah (Kristen) : menguasai teologi dan moral, mengabulkan kebijaksanaan, kebulatan tekat, dan pengetahuan, serta mengajak orang yang tidak beriman menjadi beriman.
 • Powers atau Kekuatan atau Exousia (Yudeo-Kristen) : para malaikat yang melawan semua kuasa gelap yang menentang rancangan penyelenggaraan Ilahi, ikut berperang melindungi manusia yang diutus Tuhan. Di antaranya: Gabriel, Rafael, Camael, Verkhiel.
 • Principalities atau Kerajaan (Yudeo-Kristen) : para malaikat yang menjaga kerajaan-kerajaan duniawi, seperti bangsa-bangsa, dan kota-kota. Di antaranya: Haniel (Anael), Cerviel, Amael, Nisrok (Nisroc), Requel.
 • Puriel (Yudeo-Kristen) : bersama Dokiel menanyai manusia yang menuju ke gerbang surga.
 • Raguel (Yudeo-Kristen-Islam) : mengawasi kerja para malaikat, memberi perintah kepada malaikat lain di Pengadilan Terakhir (Hari Penghitungan), membalas perbuatan manusia yang melewati hukum Tuhan.
 • Rafael atau Israfel (Yudeo-Kristen-Islam) : memberi tanda akan datangnya Hari Akhir dengan meniup sangkakala.
 • Raqib (Islam) : mencatat perbuatan baik manusia ketika hidup di dunia.
 • Raziel (Yudeo-Kristen) : menguasai pengetahuan yang masih misteri bagi yang lain, membantu Henokh (Idris) dan memberi petuah kepada Nuh saat membangun bahtera.
 • Remiel (Yudeo-Kristen) : menguasai jiwa yang menanti hari kebangkitan, mengantar manusia beriman ke surga.
 • Ridwan (Islam) : menjaga gerbang kerajaan surga dengan lemah lembut.
 • Sachiel atau Sakhiel (Yudeo-Kristen) : menghuni surga pertama.
 • Samael atau Simiel (Yudeo-Kristen) : mengepalai dua juta malaikat, menjadi malaikat pelindung bagi Esau (saudara Yakub).
 • Sandalfon (Yudeo-Kristen) : menjadi penggubah nyanyian surgawi, mengambil doa dan petisi manusia untuk disampaikan kepada Tuhan. Saudara kembar Metatron.
 • Sariel (Yudeo-Kristen-Islam) : bersama Raquel mengontrol kematian, menguasai pengetahuan tentang sihir dan ritual magis.
 • Satan (Yudeo-Kristen) : memimpin seluruh malaikat kerubim dan menjadi bendaharawan surga sebelum kejatuhannya. Nama asli sebelum kejatuhannya adalah Azazel.
 • Selafiel atau Shealtiel atau Salathiel (Yudeo-Kristen) : membantu doa orang-orang yang saleh dan menaati perintah yang diberikan Tuhan dalam Kitab Suci.
 • Seraf atau Serafim (Yudeo-Kristen) : para malaikat yang menjaga tahta Tuhan dan memegang nyala kasih yang paling berkobar di hadapan Tuhan, melakukan doa dan puji-pujian (paduan suara) . Di antaranya: Mikhael, Serafiel, Gabriel, Metatron, Uriel, Nathanael, Jehoel, Kemuel, Azazel (sebelum jatuh).
 • Serafiel (Yudeo-Kristen) : mengepalai Serafim, menjadi salah satu malaikat yang menghakimi.
 • Shamsiel (Yudeo-Kristen) : mengajarkan nyanyian matahari kepada manusia di hari Yered. Salah satu pemimpin Malaikat yang Jatuh.
 • Thrones atau Tahta (Yudeo-Kristen) : menjaga tahta Tuhan, memuji semua kuasa keadilan Tuhan tanpa henti, menjaga hubungan baik (hubungan silaturahim) antarmanusia. Di antaranya: Bodiel, Jofiel, Zafkiel, Orifiel, Raziel.
 • Uriel atau Jeremiel (Yudeo-Kristen) : mengawasi guntur dan teror.
 • Virtues atau Keutamaan (Yudeo-Kristen) : para malaikat yang menerima perintah dari golongan Penguasa, mengontrol semua elemen yang ada di alam, membuat manusia tahan cobaan dan berpegang teguh pada Tuhan. Di antaranya: Kemuel, Uriel, Gabriel, Mikhael, Tarshish, Peliel, Barbiel, Sabriel, Haniel, Hamaliel.
 • Yerahmeel atau Yeremiel atau Eremiel (Yudeo-Kristen) : memberi wahyu kepada manusia, membangkitkan pemikiran dan ingatan yang memuliakan Tuhan.
 • Zabaniyah (Islam) : sembilan belas malaikat penjaga Neraka. Pemukanya adalah Malik. Di antaranya: Hutriel, Lahatiel, Makatiel, Puriel (Pusiel), Rogziel and Shoftiel.
 • Zebuleon (Kristen) : bersama Mikhael, Gabriel, Uriel, Rafael, Gabuthelon, Aker, Arfugitonos, and Beburos memimpin saat akhir dunia.
 • Zakhariel atau Zerakhiel (Kristen) : membimbing manusia ke tempat penghakiman (padang mahsyar).
 • Zadkiel atau Hesediel (Yudeo-Kristen) : mencegah Abraham menyembelih anaknya dengan membawa kambing kibasy sebagai penggantinya.
 • Zefon (Yahudi) : bersama Ithuriel diutus Gabriel mencari lokasi Iblis yang bermaksud menyesatkan anak-anak Adam saat lari ke bumi.
 • Zofiel atau Yofiel atau Efkhiel (Yudeo-Kristen) : bersama Mikhael memimpin tentara langit di surga.

Reactions:

0 comments:

Post a Comment

Pengunjung Blog

Komentar Terbaru

My Blog Rank

SEO Stats powered by MyPagerank.Net

Advertisement

Translate

Popular Posts

Visitors

Total Pageviews

Powered by Blogger.

Followers

Google Followers